Mobilní verze webu Full web   Login  
MRS Pohořelice
Moravský rybářský svaz Pohořelice 
    » » Propozice  


Propozice závodů MRS-MO Pohořelice konané dne 25. 5. 2019.
 1. Závodník musí mít u sebe platný Roční Rybářský Lístek a platnou povolenku na revír Jihlava 1M.
 2. Rybář závodí – loví ryby na jeden prut o jednom návazci.
 3. Zazní-li signál konec závodu. do bodování se započítává ryba, která při signálu konec závodu byla již vyzdvižena nad hladinu vody.
 4. Závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
 5. Zákaz krmení je od nasazení násady až do signálu sirény zahajující závod. Krmení je povoleno jen 5 litrů na jednoho závodníka včetně živých návnad a nástrah.
 6. Rybář musí zdolat rybu sám bez cizí pomoci.
 7. Sáčkovaná ryba se nesmí měnit.
 8. Při poskytnutí cizí pomoci se zdolaná ryba nezapočítává do bodovaného úlovku.
 9. Nástrahy jsou povoleny dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva.
 10. Rybář závodí po zaplacení startovného 250 Kč.
 11. Závod začíná v 6:00 hod a končí ve 12:00 hodin bez střídání. Mimo kolo se loví pouze z jedné strany.
 12. Závodník musí lovit na vylosovaném místě. Změna místa není povolena – diskvalifikace.
 13. Bodování – bodují se pouze ryby vyjmenované – kapr, štika, sumec, candát, amur a úhoř. Co 1cm jeden bod. Ostatní ryby 1ks / 1 bod. Ryby v této době hájené se do bodování započítávají, ale musí se okamžitě vrátit zpět do vody.
 14. Vyhlášení výsledků bude provedeno na Rybářské chatě po 12 hodině.
 15. Vyhodnocení provádí komise: p. Horák, Klein, Kloupar.
 16. Protest proti výsledkům hodnocení musí být podán přímo na místě, a to písemně. Současně musí soutěžící podávající protest zaplatit 500 Kč. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný.
 17. Závod se může přerušit nebo ukončit z důvodů bouře nebo zhoršení počasí. Výsledky se započítávají až do přerušení nebo ukončení závodů. O přerušení nebo ukončení závodů rozhoduje ředitel s komisí.
 18. V případě zhoršení podmínek nebo velké vody, která neumožní závod konat, je ředitel závodu oprávněn závod nekonat. Prodané startovné se nevrací. Je možné stanovit náhradní termín závodů.
 19. Způsob hodnocení pro ceny (hlavní závod / příchozí rybáři).

    a)      Nejvíce bodů – pohár a finanční hotovost 3000 Kč

    b)      Cena nejdelší ryba (kapr) - pohár + finanční hotovost 2000 Kč 

    c)      Cena druhý největší počet bodů - pohár + finanční hotovost 1000 Kč

V Pohořelicích dne 25. 5. 2019 za pořadatele Sedlák, Horák, Klein.
(c) - M.B.