Dnes má svátek Ferdinand, zítra Kamila

MRS Pohořelice

Moravský rybářský svaz Pohořelice

Načítám ...
Login
Zápis
zápis z konference   (aktualizováno : 10.5.2015 20:18:02)

Zápis z jednání konference MRS,o.s.MO Pohořelice ze dne 6.4.2014.

 

1.Konferenci zahájil a řídil předseda MRS Pohořelice p. Sedlák Petr. Uvítal hosta konference starosty města Pohořelice ing. Svobody.

2. Vyzval zástupce na konferenci k uctění památky zemřelých členů od poslední konference MO.

3. Přednesl program konference a tento byl pak hlasováním odsouhlasen.

4. Proběhla volba návrhové komise ve složení Horák, Žák a Štěrba. Návrh byl schválen

5. Následovala volba mandátové komise ve složení Jelínek Jaroslav, Sklenář ml. a Matulka.

6. Kontrolu plnění usnesení konference přednesl p. Sedlák. Nebyl  splněn pouze jeden bod a to vnášení cizorodých látek do vody. Ke splnění tohoto bodu připravujeme podklady.

7. Zprávu o činnosti připravil Sedlák Petr a přečetl  Jaroslav Klein místopředseda. Zprava obsahovala činnost MO za rok 2013 včetně činnosti MS . Krátce byla vyhodnocena práce s mládeží, činnost  rybářské stráže, zhodnocení závodů v Pohořelicích a Medlově, a dále ještě práce na rybochovném zařízení MO za Parkem.

8. Zprávu o zarybnění a úlovcích přednesl hospodář MO p. Ošanec. Zpráva byla podrobná a jako vždy velice sledovaná. Naše MO v roce 2013 splnila zarybnění všech druhů ryb. Kontrola z KÚ Brno neshledala žádné pochybení. Úlovky se pohybovali asi na stejné úrovni. Zpracování úlovků jako vždy bylo dobré a bez závad.

9.  Výroba násad na Rybochovu. Ve zprávě zaznělo, že si všechny násady na zarybnění našich revírů vyrábíme sami, kromě parmy. Některé druhy jako bolena děláme pouze u naší MO pro celý JMK. Výrobu je možno označit jako zdařilou. Naše zařízení stárne a tak i oprav přibývá . Pomoc při slovení - jako vždy pomáhají členové z Miroslavi, Sobotovic a Olbramovic.

10. Ve zprávě o hospodaření pan Sedlák informoval o stavu oběživa v pokladně a v Bance na běžném účtu.

11. Zpráva revizní komise. Přednesl zprávu předseda revizní komise p. Koupar Jaroslav. Všechny doklady jak pokladní  tak i bankovní byly zkontrolovány. Také provoz autodopravy. V tomto roce nás čeká kontrola revizní komise MRS Brno (hlavní je každé dva roky).

12. Zprávu mandátové komise přednesl p.Jelínek Jaroslav. Na schůzi bylo pozváno písemně celkem 64 členů. Konference se zúčastnilo celkem 52 členů, mandátová komise konstatovala, že konference je usnášení schopná.

13. Diskuse.

-   První do diskuse se přihlásil předseda MO p. Sedlák . Poděkoval panu Divišovi za vykonanou práci pro  MS Miroslav a předal mu malý dárek.

-   V další diskusi vystoupil starosta města Pohořelic ing. Svoboda informoval o změnách v městském parku.  Výsadbě nových stromků a zhotovení osvětlení od polikliniky až po mostek přes Mlýnský náhon. Buduje se nová cesta, která bude zpevněná jemným zásypem.

-    Pan Hrorák informoval o činnosti Rybářské stráže. Informoval také, že naše RS kontroluje hlavně rybáře z ostatních organizací MRS. Proto je počet kontrolovaných rybářů menší jak v minulém roce.

-    Pan Ševčík z MS Malešovice informoval podrobně o zániku společnosti Potůček a nově vzniklé rybářské společnosti  vodního díla Potůček.

-    Pan Kočařík informoval o problémech lovu kaprů v úseku nad jezem v části Rajčula. K diskusi se  přidal i člen RS pan Strouhal a pan Flemich st. Po dlouhé diskusi konference dospěla k názoru zahájit jednádní s MRS,o.s. sekretariát Brno o tomto problému a možností hájení ryb v tomto úseku, když tam dojde k nashromáždění ryb. Tento bod byl připsán do usnesení konference.

14. Usnesení konference přednesl pan Horák a usnesení bylo jednomyslně přijato.

15.Předseda MO pan Petr Sedlák popřál všem našim členům hodně úlovků pohody u vody a hlavně zdraví všem i v rodinném životě.

Schůze byla ukončena 6.4.2014. v 11:00 hodin.

 

 
Redakční systém (0.92) - (c)-M.B.
http://www.blomi.cz
info