Mobilní verze webu Full web   Login  
MRS Pohořelice
Moravský rybářský svaz Pohořelice  » »  MO Pohořelice 14,0 km 43,0 ha


 

Přítok Dyje. Od lávky přes Jihlavu 500 m nad ústím do Věstonické nádrže až ke Cvrčovickému jezu v k.ú. Cvrčovice.

K revíru patří:

1) odstavená ramena v k.ú. Přibice 1,0 ha 
2) mlýnský náhon od vtoku do Jihlavy v k.ú. Ivaň až po bývalý mlýn v Nové Vsi
3) náhon od vtoku do Jihlavy až po vývalý mlýn ve Velkém Dvoře
4) náhon od výtoku v jezu ve Cvrčovicích až po bývalé mlýny v Nové Vsi a ve Velkém Dvoře

Pokud náhony sousedí s rybníky Rybníkářství a.s., je lov zakázán-vyznačeno tabulemi. 
Upřesnění: s rybníky Rybníkářství a.s. sousedí náhon v úseku mezi výtokem vody ze sádek ve Velkém Dvoře a boční výpustí rybníka 
Starého nad Hornolesským dvorem a dále pak od křížení náhonu s komunikací Brno-Mikulov pod Novou Vsí 
po můstek přes náhon na cestě na hráz rybníka Vrkoče u Iváně. 
Míra štiky 60 cm, candáta 50 cm, sumce 90 cm.
(c) - M.B.